Thông tin giao dịch

Người nhận

LE MINH TRI
********701

Phương thức chuyển tiền