Thông tin giao dịch

Người nhận

Lê Quang Khải
********830

Phương thức chuyển tiền