Thông tin giao dịch

Người nhận

DAO TUAN VU
*******975

Phương thức chuyển tiền