Thông tin giao dịch

Người nhận

PHẠM VĂN TIẾN
*******802

Phương thức chuyển tiền