Thông tin giao dịch

Người nhận

PHAM LONG VY
*******844

Phương thức chuyển tiền