Thông tin giao dịch

Người nhận

PHẠM THỊ HẢI DUYÊN
*******818

Phương thức chuyển tiền