Thông tin giao dịch

Người nhận

LE DUY
********889

Phương thức chuyển tiền