Thông tin giao dịch

Người nhận

ĐOÀN QUANG NHẬT QUÂN
********506

Phương thức chuyển tiền