Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN THI THANH LOAN
*******832

Phương thức chuyển tiền