Thông tin giao dịch

Người nhận

LÊ VÕ LONG HỒ
*******633

Phương thức chuyển tiền