Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN QUANG CUONG
********569

Phương thức chuyển tiền