Thông tin giao dịch

Người nhận

Vu Thi Ngoc Oanh
*******025

Phương thức chuyển tiền