Thông tin giao dịch

Người nhận

CAO THỊ BÍCH PHƯỢNG
*******169

Phương thức chuyển tiền