Thông tin giao dịch

Người nhận

Team lạnh lùng
*******693

Phương thức chuyển tiền