Thông tin giao dịch

Người nhận

HỒ THỊ THẢO LY
*******406

Phương thức chuyển tiền