Thông tin giao dịch

Người nhận

Phạm Quyết Thắng
********206

Phương thức chuyển tiền