Thông tin giao dịch

Người nhận

VŨ BÁ THẮNG
********220

Phương thức chuyển tiền