Thông tin giao dịch

Người nhận

LE NGOC DUY
********056

Phương thức chuyển tiền